Divácka cena Slnko v sieti

Divácke hlasovanie prebehne od 6. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Výherca sa žrebuje 3. 4. 2019 a výsledok sa odvysiela 5. 4. 2019 na programovej službe Jednotka v priamom prenose od 20,30.

Kliknutím na názov filmu si môžete prečítať jeho krátky obsah.

Prosíme, označte jeden film!

Zaškrknutím tohto políčka udeľujem spoločnosti Slovenská filmová a televízna akadémia, so sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 317 55 607, evidované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-13213 výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo, za účelom zabezpečenia organizácie, vedenia a vyhodnotenia diváckej ankety s názvom Divácka cena Slnko v sieti, a to na dobu trvania tejto diváckej ankety. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomne na vyššie uvedenú adresu alebo osobne, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených pred jeho odvolaním. Týmto súčasne súhlasím aj so Štatútom ankety Divácka cena Slnko v sieti.
Štatút