DIVÁCKA CENA SLNKO V SIETI ZA ROK 2017 
 
Divácku cenu Slnko v sieti za rok 2017 získal film Spievnakovo a kráľovná Harmónia (r. Diana Novotná).
Blahoželáme trojici výhercov, vyžrebovaným 3. 4. 2018: 

    1. Katarína Tatarková, Skalité 
    2. Branislav Bega, Bratislava 
    3. Lucja Demby, Krakow