Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2020. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu národných filmových cien Slnko v sieti v znení zo 7. 10. 2019.
Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony prihlasujú producenti/slovenskí koproducenti prostredníctvom online prihláškového formulára najneskôr do 15. januára 2021. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti sa uskutoční 28. 4. 2021 v Bratislave.

Informácie a podmienky pre producentov k prihlasovaniu filmov:

HRANÝ FILM

DOKUMENTÁRNY FILM

ANIMOVANÝ FILM

 

Prihlasovanie filmu/tvorivých výkonov TU.

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK